Opening Possibilities, Illuminating Potentials
Islandwide Free Delivery. 2-5 Days.

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop
Contact Us 0764980321

On Sale

 • (PDF) விற்பனைத் திறமையில் அற்புதம் சுருக்கம்

  Rs. 200.00

  இந்த நூல் விற்பனையின் அடிப்படைகளைப் பற்றிப் பேசுகிறது – மக்களிடம் எப்படி விற்பது. பொருள்களைப் பற்றிய விவரங்களை எளிதாகப் பெற முடிகின்ற இந்த மின்னணு யுகத்தில், விற்பனைக்காக மக்களை அணுகுதல் என்ற கலை வேறெந்த காலத்தையும் விட இப்போது பொருத்தமாகிறது.

   

  பல மில்லியன் கணக்கில் விற்பனையான ‘ஸ்கில் வித் பீப்பிள்’ போன்ற நூல்களின் ஆசிரியர், எதிர்வரும் சவால்களைக் குறைத்து, உங்கள் விற்பனை வானளாவி உயர்வதற்கு வழிமுறைகள் வழங்குகிறார்.

   

  இது சுருக்கப்பட்ட புத்தகமாகும். விற்பனைத் திறமையில் அற்புதம் புத்தகத்தில் இருந்து சில முக்கியமான கருத்துகளை தேர்ந்தெடுத்து இந்த புத்தகத்தை ஒவ்வொரு வாசகரும் வாங்குவதற்கு முடியுமான வகையில் மிகக் குறைந்த விலைக்கு கிடைக்கச் செய்துள்ளோம்.

   

  P.S – விற்பனைத் திறமையில் அற்புதம் புத்தகத்தில் பல முக்கியமான தலைப்புகள் உள்ளன மற்றும் எந்த வகையிலும் இந்த சுருக்கப்பட்ட பதிப்பு அனைத்தையும் உள்ளடக்காது. முழு புத்தகத்தில் இருந்து ஒரு துளி மட்டுமே இந்த சுறுக்கப்பட்ட புத்தகம்.  உங்களால் முடிந்தால் புத்தகத்தைப் பெற்றுப் படிக்குமாறு பரிந்துரைக்கிறோம்.

  Add to cart
 • 21 ஆம் நூற்றாண்டுக்கான 21 பாடங்கள்

  Rs. 3,290.00

  யுவால் நோவா ஹராரி

  தமிழில்: நாகலட்சுமி சண்முகம்

   

  நம்முடைய இனத்தை ஒருங்கிணைப்பதற்காக நாம் கட்டுக் கதைகளை உருவாக்கினோம்.  நம்மை சக்திமிக்கவர்களாக ஆக்கிக்கொள்வதற்காக நாம் இயற்கையை அடிபணிய வைத்தோம்.  நம்முடைய விநோதமான கனவுகளை நனவாக்குவதற்காக உயிரினங்களை இப்போது நாம் மறுவடிவமைப்பு செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் நாம் யார் என்பதை இனியும் நாம் அறிந்திருக்கிறோமா? அல்லது நம்முடைய கண்டுபிடிப்புகள் நம்மை உதவாக்கரைகளாக ஆக்கிவிடப் போகின்றவா?

   

  இன்று நம்முடைய இனத்தைப் பெரிதும் அச்சுறுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற, இது போன்ற மிக முக்கியமான பிரச்சனைகளின் ஊடாக ஒரு சாகசப் பயணத்தில் யுவால் நோவா ஹராரி நம்மைக் கைப்பிடித்து அழைத்துச்செல்கிறார்.  நம்மை நிலைதடுமாறச் செய்கின்ற தொடர்ச்சியான மாற்றத்தை இன்று நாம் எதிர்கொண்டுள்ள நிலையில்,  தனிப்பட்ட முறையிலும் கூட்டாகவும் நம்முடைய கவனத்தைத் தக்கவைத்துக் கொள்வது ஒரு மாபெரும் சவாலாக இருக்கிறது. நாம் உருவாக்கிவைத்துள்ள உலகத்தைப் புரிந்து கொள்வதற்கான திறன் இனியும் நமக்கு இருக்கிறதா?.

  Add to cart
 • Alien Thinking: How to Bring Your Breakthrough Ideas to Life

  Rs. 2,990.00

  Cyril Bouquet, Jean-Louis Barsoux & Michael Wade

   

  “Stuck in innovation stagnation? Read this brilliant book, and you’ll break free from it.”―Rolf Dobelli, author of the million-copy bestseller The Art of Thinking Clearly

   

  ALIEN Thinking is an accessible approach to finding and implementing breakthrough ideas. The authors offer illuminating examples to introduce and illustrate the real-world efficacy of each of the major concepts. I recommend this book to anyone willing to do the hard work of generating and implementing breakthrough ideas.”―Bernard Roth, academic director of the Stanford d.school and author of The Achievement Habit

   

  “Apply ALIEN Thinking to go from early opportunity recognition to impactful innovation. I really enjoyed how this book offers compelling insights and powerful illustrations to enhance the innovation process.”―Alex Osterwalder, author of the two-million copy bestseller Business Model Generation

   

  “In today’s fast-changing world, innovation is essential for success. The authors of ALIEN Thinking have drawn upon their extensive experience to provide a powerful new framework to dramatically improve the odds for innovative thinking and breakthroughs.”―Robert Rosenberg, retired CEO of Dunkin’ Donuts and author of Around the Corner to Around the World

   

  “I wish I had read this book years ago. A very pragmatic and eye-opening framework to help make innovation a game-changing reality, whether you are in a small start-up or a big multi-national corporation.”―Chris Johnson, executive vice president of Nestlé, chief executive officer of Zone Asia, Oceania, and sub-Saharan Africa

   

  ALIEN Thinking offers a business-oriented, applicable framework to innovate. It is a must-read for corporate innovators and intrapreneurs, to create true value for their customers and organizations.”―Esther Seidl-Nussbaumer, head of corporate innovation, SIGVARIS

  Add to cart
 • Amazon Unbound: Jeff Bezos and the Invention of a Global Empire

  Rs. 3,290.00

  Brad Stone

   

  ‘Stone’s new volume is on its surface a business book that seeks to explain the rise of America’s most important private enterprise… Amazon Unbound is particularly valuable in explaining how the company makes money, and the day-to-day decisions that end up having a big effect on consumers… a dense, at times juicy tour of the company Bezos built.’ (Ben Smith New York Times)

   

  Fascinating and deeply researched… Stone is at his best describing Bezos’s demanding style of management… Masterful.’ (Marc Levinson Washington Post)

   

  ‘An excellent new book…Bezos emerges as the ur-billionaire of our time, the deft wielder of a fortune so vast that he and his company are becoming “perilously close to invincible”.’ (Farhad Manjoo New York Times)

   

  ‘In this vivid, anecdote-filled page-turner of a book, Stone goes deep inside a company with colossal power, one we rely on for low-cost, wonderful service, and one that also kills many businesses and jobs. With rare access to Amazon executives, readers are taken inside Amazon meetings, see up close Jeff Bezos’s brilliance but also his belligerence, understand the trade-off between impressive efficiency versus the perils of market dominance, and get an up-to-the-moment appreciation of why government is now awake to the monopoly dangers posed by digital giants like Amazon.’ (Ken Auletta, author of Googled )

   

  ‘Amazon’s reach is so extensive that it can seem easier to list the few areas of commerce that it doesn’t touch than the many it does. Stone even-handedly describes the history, expansion and major personalities of the company.’ (Curtis Sittenfeld, my favourite non-fiction books The Week)

   

  ‘There are really only a handful of writers who can craft a page-turning narrative about the most transformative business ideas. Brad Stone is one. His topic of choice – Amazon and its founder Jeff Bezos – is equal to his journalistic skill. In this book, he gives us his second must-read account of how the world’s most important company and technology titan captured not only global retail, but Washington, Hollywood, outer space and your brain.’ (Rana Foroohar, author of Makers and Takers and Don’t Be Evil )

  Read more
 • Antifragile: Things that Gain from Disorder

  Rs. 2,890.00

  Nassim Nicholas Taleb

   

  Really made me think about how I think — Mohsin Hamid ― Guardian

   

  Nassim Taleb, in his exasperating but compelling book Antifragile, praises “things that gain from disorder” – people, policies and institutions designed to thrive on volatility, instead of shattering in the encounter with it — Oliver Burkman ― Guardian

   

  More than just robust or flexible, it actively thrives on disruption — Julian Baggini ― Guardian

   

  Taleb takes on everything from the mistakes of modern architecture to the dangers of meddlesome doctors and how overrated formal education is. . . . An ambitious and thought-provoking read . . . highly entertaining ― Economist

   

  [Taleb] writes as if he were the illegitimate spawn of David Hume and Rev. Bayes, with some DNA mixed in from Norbert Weiner and Laurence Sterne. . . . Taleb is writing original stuff-not only within the management space but for readers of any literature-and . . . you will learn more about more things from this book and be challenged in more ways than by any other book you have read this year. Trust me on this ― Harvard Business Review

   

  What sometimes goes unsaid about Taleb is that he’s a very funny writer. Taleb has a finely tuned BS detector, which he wields throughout the book to debunk pervasive yet pernicious ideas. . . . Antifragility isn’t just sound economic and political doctrine. It’s also the key to a good life ― Fortune

  Add to cart
 • Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones

  Rs. 4,390.00

  James Clear

   

  Goodreads Choice Award Nominee for Nonfiction (2018)

   

  Atomic Habits is a step-by-step manual for changing routines . . . Inspiring real-life stories. — Books of the Month ― Financial Times

   

  You may have heard the key to habit formation is starting small. But you’ve likely never considered starting as small as James Clear suggests in his new book Atomic Habits. ― New York Times

   

  A supremely practical and useful book. James Clear distils the most fundamental information about habit formation, so you can accomplish more by focusing on less. — Mark Manson, author of The Subtle Art of Not Giving a F*ck

   

  James Clear has spent years honing the art and studying the science of habits. This engaging, hands-on book is the guide you need to break bad routines and make good ones. — Adam Grant, author of Originals

   

  A special book that will change how you approach your day and live your life. — Ryan Holiday, author of The Obstacle is the Way

   

  If you are someone looking to gain some knowledge about creativity, happiness, health, productivity, picking this book is the right choice. [Clear’s] book is the proper blueprint that tells how to form some good habits, let go of your bad ones and what little changes one needs to bring to become better. And in case you thought it is all talk, let us tell you the book is packed with evidence-based strategies. Clear’s book actually has the potential to change a lot of things. ― Entrepreneur

   

  Illuminating . . . The attractive message . . . is that life doesn’t have to be a chore or a bore . . . The first move toward order might be a step as small as putting on your exercise clothes. ― Wall Street Journal

  Read more
 • Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup

  Rs. 2,490.00

  John Carreyrou

   

  • WINNER OF THE FINANCIAL TIMES/MCKINSEY BUSINESS BOOK OF THE YEAR AWARD 2018
  • Los Angeles Times Book Prize Nominee for Current Interest (2018)
  • Goodreads Choice Award Nominee for Nonfiction (2018)

   

  I couldn’t put down this thriller with a tragic ending . . . a book so compelling that I couldn’t turn away . . . This book has everything: elaborate scams, corporate intrigue, magazine cover stories, ruined family relationships, and the demise of a company once valued at nearly $10 billion — Bill Gates, ‘5 books I loved in 2018’

   

  A dazzling story of deception in Silicon Valley . . . You will not be able to put this book down. ― Washington Post

   

  Carreyrou tells the story virtually to perfection . . . Bad Blood reads like a West Coast version of All the President’s Men. ― New York Times Book Review

   

  Riveting . . . a blistering critique of Silicon Valley . . . The real heroes, though, are his sources: the young scientists who worked at the company and risked their reputations and careers by voicing their concerns. Were it not for their courage, Theranos might still be testing blood today — David Crow ― Financial Times

   

  In this Silicon Valley drama, he opens his reporter’s notebook to deliver a tale of corporate fraud and legal browbeating that reads like a crime thriller. — The 10 Best Nonfiction Books of 2018 ― TIME

   

  A beautifully controlled narrative that challenges the gold-rush mentality of Silicon Valley. — Lionel Barber, Editor of the FT, ‘Books of the Year 2018’ ― Financial Times

  Add to cart
 • Be Water, My Friend: The True Teachings of Bruce Lee

  Rs. 2,790.00

  Shannon Lee

   

  A slender, potent book twining her father’s timeless philosophies of living with her own reflections — Maria Popova

   

  An inspirational commemorative for Lee aficionados and those sharpening their personal-growth skills ― Kirkus

   

  This inspired guide will remind any reader that, while one cannot control external circumstance, how one responds is always a choice. ― Publishers Weekly

   

  Bruce Lee’s daughter illuminates her father’s most powerful life philosophies, and how we can apply his teachings to our daily lives

   

  ‘Empty your mind; be formless, shapeless like water’

   

  Bruce Lee is a cultural icon, world renowned for his martial arts and film legacy. But Lee was also a deeply philosophical thinker, believing that martial arts are more than just an exercise in physical discipline – they are a perfect metaphor for personal growth.

   

  In Be Water, My Friend, Shannon Lee shares previously untold stories from her father’s life along with the concepts at the core of his teachings. Each chapter reveals a lesson from Bruce Lee, expanding on the foundation of his iconic ‘be water’ philosophy to reveal a path to an enlightened way of being.

   

  This is an inspirational call to action to consider our lives with new eyes and a testament to Lee’s unique power to ignite our imaginations and transform our lives.

  Add to cart
 • Beyond Good And Evil

  Rs. 1,790.00

  Friedrich Nietzsche

   

  Beyond Good and Evil: Prelude to a Philosophy of the Future is a book by philosopher Friedrich Nietzsche, first published in 1886. It draws on and expands the ideas of his previous work, Thus Spoke Zarathustra, but with a more critical and polemical approach. In Beyond Good and Evil, Nietzsche accuses past philosophers of lacking critical sense and blindly accepting dogmatic premises in their consideration of morality. Specifically, he accuses them of founding grand metaphysical systems upon the faith that the good man is the opposite of the evil man, rather than just a different expression of the same basic impulses that find more direct expression in the evil man. The work moves into the realm “beyond good and evil” in the sense of leaving behind the traditional morality which Nietzsche subjects to a destructive critique in favour of what he regards as an affirmative approach that fearlessly confronts the perspectival nature of knowledge and the perilous condition of the modern individual.

  Add to cart
 • Beyond Order: 12 More Rules For Life

  Rs. 2,990.00

  Jordan B. Peterson

   

  “The Peterson way is a harsh way, but it is an idealistic way—and for millions of young men, it turns out to be the perfect antidote to the cocktail of coddling and accusation in which they are raised.” —DAVID BROOKS, New York Times

   

  “Jordan Peterson is universally revered—and feared—for his incredible intellect and emotional insight.” —DAVE RUBIN, host of The Rubin Report and author of Don’t Burn This Book

   

  “We live in a time when so many young (and not so young) people feel lost . . . Mr. Peterson talks about the attitudes that will help find the path. It is not a politically correct or officially approved path, but it is an intensely practical and yet heightened one: This life you’re living has meaning.” —PEGGY NOONAN, Wall Street Journal

   

  Most immediately interesting for its account of what happened to the author in the past year… All this is related with remarkable equanimity… The book contains the most lucid and touching prose Peterson has written. — James Marriott ― The Times

   

  Reliably thought-provoking, often engrossing … Peterson has a sharp eye for the vagaries of human nature, and he can be a compelling storyteller, especially when narrating his own experiences and those he has observed from life. There is a fair amount of wisdom in Beyond Order, of the kind that used to be called common sense. — Jenny McCartney ― UnHerd

   

  Part quest, part adventure, part lecture and part polemic… There’s masses of passion, masses of wisdom and a deep, deep yearning for us all to seek the beauty, truth and meaning Peterson has sometimes glimpsed and is desperate for us to find. He has had tens of thousands of letters from people who say he has helped them to find it. How many writers can say they have done that? — Christina Patterson ― Sunday Times

   

  Peterson is a deep thinker with tremendous powers of articulation and a captivating sense of wonder. A master storyteller, he draws on a multitude of sources, including his personal life, clinical practice and long marriage to enlighten readers about the fundamentals of human behavior and our civilization. Beyond Order is a call for action and self-improvement. It is a mind-blowing journey where the lessons learnt are lessons for life ― The Jerusalem Post

  Read more
 • Body Language: How to Read Others’ Thoughts by Their Gestures

  Rs. 1,490.00

  Allan Pease

   

  International Bestseller

   

  Decrypting body language has been a fascinating subject for me. There are a number of different ‘theories’ for interpreting our common gestures. Allan Pease’s Body Language is book is a brief, well-organized and easy to understand guide book which contains the basics of non-verbal communication. With everything being explained from a practical standpoint, readers of any understanding of the subject could read the book quite easily. – Tharindu Dissanayake

   

   

  Many years ago, one of my martial arts instructors made his students read this book. At the end of the lesson he would set a chapter to read before we came back for next week’s lesson. Reading that chapter was not optional, because he would ask each student something about the homework chapter. We thought his fascination with the book was a little strange to begin with, but we quickly learned otherwise. We didn’t know it at the time, but our instructor was teaching us about situational awareness. Reading body language is a big part of situational awareness, and most instructors don’t have time (or the knowledge) to go into the fine details of the subject. This is a great book that everyone should read at least once in their lives, it’s easier to avoid trouble if you can read the moods of the people around you. – Beau Johnston

  Read more
 • Breath: The New Science of a Lost Art

  Rs. 2,490.00

  James Nestor

   

  • THE SUNDAY TIMES BESTSELLER
  • SHORTLISTED FOR THE ROYAL SOCIETY BOOK PRIZE
  • New York Times Bestseller
  • Washington Post Notable Nonfiction Book of 2020
  • An Amazon Best Science Book of 2020
  • 2020 ASJA Award-Winner in the General Nonfiction Category
  • A Goodreads Award Finalist for Best Science & Technology Book of the Year
  • Named a Best Book of 2020 by NPR

   

  ‘Who would have thought something as simple as changing the way we breathe could be so revolutionary for our health, from snoring to allergies to immunity? A fascinating book, full of dazzling revelations’ –Dr. Rangan Chatterjee

   

  ‘In the past few years, there have been several potentially life-changing books, from Matthew Walker’s Why We Sleep and Shane O’Mara’s In Praise of Walking, to Norman Doidge’s The Brain’s Way of HealingBreath deserves a place alongside such volumes. Read it, and I guarantee you will want to change the way you breathe’ — Evening Standard

   

  A fascinating scientific, cultural, spiritual and evolutionary history of the way humans breathe – and how we’ve all been doing it wrong for a long, long time. I already feel calmer and healthier just in the last few days, from making a few simple changes in my breathing, based on what I’ve read. Our breath is a beautiful, healing, mysterious gift, and so is this book — Elizabeth Gilbert, author of Eat, Pray, Love

   

  ‘If you want to read a book about the power of the breath, this is it!’ — Patrick McKeown, author of The Oxygen Advantage

   

  ‘A transformative book that changes how you think about your body and mind’ — Joshua Foer, author of Moonwalking with Einstein

   

  ‘I don’t say this often, but when I do I mean it: this book changed my life. Breath is part scientific quest, part historical insight, part Hero’s Journey, full of groundbreaking ideas, and a rollicking good read. I had no idea that the simple and intuitive act of inhaling and exhaling has taken such an evolutionary hit. As a result, I figured out why I sleep so badly and why my breathing feels so often out-of-sync. With a few simple tweaks, I fixed my breathing and fixed myself. A transformational book’ — Caroline Paul, author of The Gutsy Girl

   

  Buy Breath

  Read more

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop